پایگاه اطلاع رسانی کیوکوشین ماتسوشیما استان البرز

اطلاعات کلاس های کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان البرز زیر نظر شیهان جمال الدین بدرلو نماینده کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان البرز 📞09359119152 ۰

اطلاعات کلاس های کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان البرز زیر نظر شیهان جمال الدین بدرلو نماینده کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان البرز 📞09359119152

اطلاعات کلاس های کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان البرز زیر نظر شیهان جمال الدین بدرلو نماینده کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان البرز ⭕️۱: مشکین دشت/ بلوار شهید شیرازیان/ خیابان شهید قدوسی/باشگاه بدرلو/با مربیگری شیهان جمال الدین بدرلو/چهار کلاس تفکیک شده سنی / روزهای زوج...